Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvtár linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Könyvtár képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: konyvtar.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 74 db
 Digitális Irodalmi Akadémia

Digitális Irodalmi Akadémia

A Digitális Irodalmi Akadémia 1998 tavaszán jött létre. Működése három pillérre épül. A legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével és népszerűsítésével. Az Akadémia fenntartásával a kulturális kormányzat, a tagok számára fizetett felhasználási díj révén, folyamatos anyagi támogatást nyújt a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához, újabb alkotások létrehozásához. Ennek következtében teljes életművekből épülhet magyar nyelvű, online elérhető digitális könyvtár. A közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás tartalmát hiteles, minőségi szövegek alkotják. A kortárs irodalom egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár. A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára Magyarország egyik legértékesebb képzőművészeti könyvgyűjteménye. A könyvtár állománya az oktatás igényeihez igazodva felöleli mindazokat a szakterületeket, amelyek a művészeti oktatásban nélkülözhetetlenek. A neoreneszánsz faburkolatú, kovácsoltvas ráccsal díszített, galériás teremkönyvtár eredeti bútorzatával idézi a századforduló hangulatát. A könyvtár gyűjteményében a legjelentősebb, gazdagon illusztrált művészetelméleti és művészettörténeti könyvek mellett XVIII-XIX. századi metszetekkel illusztrált könyvek, múlt századi mintalapok, fotográfiák, metszetek, plakátok, japán fametszetek és mintakönyvek teszik különlegessé a gyűjteményt. A könyvállomány átlagosan 3000 művel gyarapszik évenként. Külföldi folyóirataink jelentős része Magyarországon csak a Egyetem könyvtárában található meg. A számítógépes hálózat bevezetése óta Cd- Rom-okat, és egyéb számítógépes dokumentumokat is megvásárolunk. A könyvtári tájékoztatás hatékonyságát nagy mértékben növeli, a hálózati kapcsolat, a könyvtár automatizálási rendszer lehetőséget nyújt távoli adatbázisok használatára is. Elektronikus formában készülő, képeket tartalmazó katalógusunk interneten keresztül minden érdeklődő számára hozzáférhető.

A Pázmány Péter Katolikus egyetem Btk könyvtára

A Pázmány Péter Katolikus egyetem Btk könyvtára

Könyvtárunk nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, melynek célja az egyetemi oktatás és kutatás szolgálata, segítése. Kiemelten gyűjti a bölcsészettudományok területén a hazai és külföldi szakirodalmat, különös tekintettel a vallásfilozófiára, valláspszichológiára, vallásszociológiára, keresztény ikonográfiára. Alapítólevelünk 1994-re datálódik. Ezt megelőzően is lehetősége volt azonban a hallgatóknak és a tanároknak egy majdani pázmányos könyvtárat látogatni. Ugyanis a Szakszervezetek Pest megyei Könyvtára, amely 1994. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt, állományát az egyetem rendelkezésére bocsátotta.

A Szent István Egyetem Könyvtárainak Közös Katalógusa

A Szent István Egyetem Könyvtárainak Közös Katalógusa

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár nyilvános tudományos szakkönyvtár, amely az Egyetem Gödöllőn működő karainak hallgatóit, oktatóit, kutatóit és a gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja el szakirodalmi információval. A Könyvtár az Egyetem főépületének keleti szárnyában található, amely 1950-ig a premontrei rend gimnáziumaként és internátusaként működött. Az egykori internátusi ebédlő helyén található tágas olvasótermet ma is impozánssá teszi boltíves tagolása, valamint Dudits Andor II. István fogadja az első premontreieket című, teljes falat betöltő freskója.

Ajka

Ajka

A Nagy László Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Feladatunk biztosítani Ajka város és a városkörnyék lakosságának az informálódás, önképzés, tanulás, oktatás, kutatás, közművelődés és kikapcsolódás lehetőségeit. Ennek érdekében fejlesztjük gyűjteményünket, szolgáltatásainkat, gondozzuk a könyvtári hálózatot. A 200 ezres dokumentumállományból mintegy 100 ezer darab a központi könyvtárban várja olvasóit: 85.000 kötet magyar, 6.000 idegen nyelvű könyv, 10.000 hanglemez, videó, Cd, Cd-rom, dvd, diafilm. A dokumentumok kölcsönzésén kívül biztosítjuk, hogy az érdeklődők helyben olvashassanak könyveket, újságokat, folyóiratokat, számítógépparkunk segítségével használhassák adatbázisainkat, internetezhessenek. Szolgáltatásaink bővítése érdekében hoztuk létre és fejlesztjük külön gyűjteményeinket: helyismereti gyűjteményünket, idegen nyelvű részlegünket és Eu gyűjteményünket.

Apáczai Csere János

Apáczai Csere János

2000-től könyvtárunk a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgyűjteményi hálózatának önálló tagkönyvtára. Fő feladata az egyetem keretein belül, szakmai önállóságának megtartásával a Karon folyó oktató, képző, tudományos és művészi munka segítése az aktuális képzési és kutatási szakirányokhoz tartozó szakirodalom beszerzésével, feltárásával és az információk használókhoz való eljuttatásával.

ÁVF könyvtár

ÁVF könyvtár

Az Általános Vállalkozási Főiskolának 52.656 kötetes, internet kapcsolattal rendelkező könyvtára van, amely a szorgalmi- és vizsgaidőszakban áll a hallgatók rendelkezésére. Külső olvasók a Könyvtár szolgáltatásait október és június között vehetik igénybe. A könyvtár állománya a döntően közgazdasági szakirodalom mellett egyéb társadalomtudományi műveket és szépirodalmat is tartalmaz. A művek túlnyomó többsége magyar nyelvű.

Bajai könyvtár

Bajai könyvtár

A könyvtár létrejötte előtt Baján számos könyvtár, illetve könyvtári funkciót ellátó olvasóegylet működött részben egyházi, részben világi tulajdonban (Legényegylet, Ipartestület, Polgári olvasókör, Városi Közigazgatási Könyvtár, Csitaonica, Ciszterciek, Ferencesrendiek könyvtára, stb.). A Türr István Múzeumnak kezdettől volt kézikönyvtára, melynek állománya a II. világháború után 5.800 kötetből állt. l947-ben a múzeum vezetésével dr Takáts Endre megyei főlevéltárost bízták meg, aki a könyvtár állományát 22.481 kötetre gyarapította. Megszerezte a Városi Közigazgatási Könyvtárat, a volt Nemzeti Kaszinó könyvtárát, a veszélyeztetett magángyűjtemények miniszteri biztosa révén a Hadik-Barkóczy grófok, gróf Zichy György, az iktári Bethlenek könyvtárát, s több, nyugatra távozott, vagy kivándorolt bajai polgár könyvtárát. A szerzeményezés eredményeként a bajai könyvtár kiemelt közkönyvtárként van számon tartva az országban. Az évtizedek során több helyet is kinőtt, ezért a város folyamatosan igyekezett megfelelő elhelyezési lehetőséget találni. Jó megoldásnak kínálkozott a Zsinagóga helyreállítása és könyvtárrá alakítása.

Balatonfüredi Könyvtár

Balatonfüredi Könyvtár

A balatonfüredi Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény története : Balatonfüred első kölcsönkönyvtárát Edelmann Károly hozta létre, az 1800-as évek közepén. A könyvtár csak a nyári hónapokban tartott nyitva, tehát igazodott a fürdőhelyen jelentkező igényekhez. A fürdőtelep szívében levő Horváth-házban fogadta látogatóit, olvasóit. Edelmann halála (1854) után a könyvtár más tulajdonába került, még néhány idényig működhetett, megszűnésének pontos ideje sem ismert. A XIX - XX. században több balatonfüredi könyvtár is működött, így a XIX. század közepétől mintegy száz éven keresztül (1945-ig) majdnem mindig volt legalább egy könyvtár, ahol az olvasni vágyók kielégíthették igényeiket.

Hirdetés
Barcsi könyvtár

Barcsi könyvtár

A barcsi Városi Könyvtár 1996. óta működik. Az itt élő emberek könyvtári ellátását jelenleg 7 főfoglalkozású könyvtáros végzi az 510m2 alapterületen, ahol külön felnőtt- és gyermekrészleg található. A barcsi Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, közművelődési könyvtár. Dokumentumállománya: 77204 egység (könyv, időszaki kiadvány, hangzóállomány, videokazetta, Cd, Cd-Rom, Dvd). A beiratkozott olvasók száma 1853 fő, 2008-ban kb. 33000 látogatót fogadtunk, naponta átlagosan 150 olvasó fordul meg az intézményben. A könyvtárban felnőtt- és gyermek részleg, helyismereti gyűjtemény, zenemű- és médiatár, folyóirat-olvasó, Infótéka és német nyelvi részleg várja a látogatókat. A helytörténeti dokumentumok gyűjtésével a város múltja iránt érdeklődőket segítjük. A településre vonatkozó dokumentumokat - az önkormányzati ülések jegyzőkönyveit, rendeleteit - a város lakosai számára megtekinthetővé tesszük.

Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtára

Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtára

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtára az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázaton nyert támogatás révén valósulhatott meg a könyvtár digitalizálási koncepciójának megfelelően. A digitalizálási munkákat a pályázat révén beszerzett eszközök segítségével a könyvtár dolgozói végezték az Ikron Kft szakértőinek támogatásával, segítségével. Az interneten történő publikálás az Ikron Kft által készített Jadox és Monguz szerverprogramok alkalmazásával valósult meg. A könyvek feldolgozása/megjelenítése oldalalapú, a folyóiratoké pedig cikkalapú. Valamennyi digitalizált dokumentum szövegesen visszakereshető. Az eredeti könyv és folyóirat oldalak képformátumban is megjeleníthetőek, nyomtathatóak.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Könyvtárunk honlapján részletes tájékoztatást adunk gyűjteményünkről, szolgáltatásainkról, működési feltételeinkről, a könyvtárhasználat alakulásáról, munkatársaink sokrétű tevékenységéről. A virtuális térre ugyancsak széles kaput nyitunk, és távoli felhasználók tájékozódását gazdagodó tartalomszolgáltatásainkkal is segítjük. Nyitóoldalunkon legújabb híreink, ajánlataink olvashatók. Kérjük, hogy véleményükkel, javaslataikkal, olvasónaplónkban való közreműködéssel támogassák törekvéseinket. Személyes látogatóként vagy távhasználóként győződjenek meg arról, hogy Tudást, Élményt, Találkozást kínál a Berzsenyi Dániel Könyvtár!

BGF KKF lektronikus könyvtár

BGF KKF lektronikus könyvtár

Elektronikus Könyvtárunk a Főiskola életéhez szorosan kapcsolódva tartalmaz értékes dokumentumokat. Található benne cikk, szakdolgozat, tanulmány, folyóirat, tananyag. A dokumentumok analitikusan elektronikus katalóguson keresztül is visszakereshetőek. Az elektronikus könyvtár dokumentumai kizárólag saját célra felhasználhatók a forrás feltüntetésével, a megfelelő hivatkozásokkal. Minden ettől eltérő felhasználás estén a szerző engedélyét kell kérni.

BGF külkereskedelmi kar

BGF külkereskedelmi kar

Elektronikus Könyvtárunk a Főiskola életéhez szorosan kapcsolódva tartalmaz értékes dokumentumokat. Található benne cikk, szakdolgozat, tanulmány, folyóirat, tananyag. A dokumentumok analitikusan elektronikus katalóguson keresztül is visszakereshetőek. Az elektronikus könyvtár dokumentumai kizárólag saját célra felhasználhatók a forrás feltüntetésével, a megfelelő hivatkozásokkal. Minden ettől eltérő felhasználás estén a szerző engedélyét kell kérni.

BME könyvtár

BME könyvtár

A Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény értelmében a műszaki tudományok és az élettelen természettudományok témakörében nemzeti gyűjtőkörű könyvtári felada­tokat lát el, a Magyarországon kiadott minden e témakörbe tartozó könyvtári dokumentum típusból köteles példányban részesül, fejleszti, feltárja, használatra bocsátja és megőrzi a magyarországi kiadványok (könyvtári dokumentumok) tartalmi teljességű gyűjteményét, az Országos Dokumentumellátó Rendszer (Odr) tagja, adatokat szolgáltat az Odr lelőhely-nyilvántartó központnak és teljes gyűjteményéből szolgáltat az Odr-ben, segíti az országhatáron túli magyar képzési nyelvű műszaki és természettudományi egyetemek könyvtárait feladataik ellá­tásában, a Könyvtár a könyvtári informatikai és menedzsment tudományok területén tudományos kutatómunka végzésével is részt vesz e tudományok fejlesztésében, a ku­tatások gyakorlati megvalósításának kimunkálásában, az egyetemi polgárok teljes körű kiszolgálása mellett gyűjteményei és szolgáltatásai meghatározott módon (alapszolgáltatásai ingyenesen) Budapest és az ország szakembereinek rendelkezésére állnak.

Budakeszi

Budakeszi

A budakeszi könyvtári élet gyökerei a múlt századra nyúlnak vissza. Az 1800-as évek második felében több olvasókör működött, egyesületek, polgári szervezetek is működtettek könyvtárakat. 1912-ben a Múzeumok és könyvtárak Országos Tanácsa 1000 korona támogatással népkönyvtárat alapított, amelyet az akkori állami iskolában helyeztek el. Ugyanebben az időben egy ifjúsági egyházi népkönyvtár is működött az elemi iskolában. 1945 után a könyvtári szolgáltatások megindítása a Népkönyvtári Központ, majd a Körzeti Könyvtár feladata lett. 1951-ben létesítettek Budakeszin a kultúrházban könyvtárat, melynek állománya 700 kötet volt. Hetente két alkalommal, délután lehetett kölcsönözni. 1962-ben a könyvtárat átköltöztették a Kossuth utcába, ahol 40 négyzetméter alapterületen, két helyiségben működhetett tovább. A mai korszerű könyvtári szolgáltatás alapjainak megteremtése Pongor Istvánné nevéhez fűződik. Noha őt csak a véletlen vezérelte a könyvtárosi pályára, húsz éven keresztül lelkes munkával szolgálta a könyvtárügyet Budakeszin. 1983 decemberében ment nyugdíjba, ekkor a könyvtárban 44 668 kötet volt, az olvasói létszám 2 568 főre emelkedett.

Budaörs

Budaörs

Intézményünket 1950-ben alapították Fodor Antalné vezetésével. Alap és kiegészítő tevékenységei révén ma már városunk egyik kulturális központja. Könyvtárunk feladatainak bővülése következtében 1978-ban, az általa addig részben használt épület egészét birtokba vehettük. 1990-ben zeneszobai feladatok ellátására, kis alapterületű épülettel bővült. 2000-ben, a millennium évében az addigi épülethez 150 m2-es új szárnyat építtettünk. A Városi Könyvtár ma mintegy 500 m2-en fogadhatja látogatóit.

Tuti menü