Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Felsőoktatási Intézmények könyvtárai képes leírás - Könyvtár.tlap.hu
részletek »

Felsőoktatási Intézmények könyvtárai - Könyvtár.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: konyvtar.tlap.hu » Felsőoktatási Intézmények könyvtárai
Keresés
Találatok száma - 32 db
A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár. A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára Magyarország egyik legértékesebb képzőművészeti könyvgyűjteménye. A könyvtár állománya az oktatás igényeihez igazodva felöleli mindazokat a szakterületeket, amelyek a művészeti oktatásban nélkülözhetetlenek. A neoreneszánsz faburkolatú, kovácsoltvas ráccsal díszített, galériás teremkönyvtár eredeti bútorzatával idézi a századforduló hangulatát. A könyvtár gyűjteményében a legjelentősebb, gazdagon illusztrált művészetelméleti és művészettörténeti könyvek mellett XVIII-XIX. századi metszetekkel illusztrált könyvek, múlt századi mintalapok, fotográfiák, metszetek, plakátok, japán fametszetek és mintakönyvek teszik különlegessé a gyűjteményt. A könyvállomány átlagosan 3000 művel gyarapszik évenként. Külföldi folyóirataink jelentős része Magyarországon csak a Egyetem könyvtárában található meg. A számítógépes hálózat bevezetése óta Cd- Rom-okat, és egyéb számítógépes dokumentumokat is megvásárolunk. A könyvtári tájékoztatás hatékonyságát nagy mértékben növeli, a hálózati kapcsolat, a könyvtár automatizálási rendszer lehetőséget nyújt távoli adatbázisok használatára is. Elektronikus formában készülő, képeket tartalmazó katalógusunk interneten keresztül minden érdeklődő számára hozzáférhető.

A Pázmány Péter Katolikus egyetem Btk könyvtára

A Pázmány Péter Katolikus egyetem Btk könyvtára

Könyvtárunk nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, melynek célja az egyetemi oktatás és kutatás szolgálata, segítése. Kiemelten gyűjti a bölcsészettudományok területén a hazai és külföldi szakirodalmat, különös tekintettel a vallásfilozófiára, valláspszichológiára, vallásszociológiára, keresztény ikonográfiára. Alapítólevelünk 1994-re datálódik. Ezt megelőzően is lehetősége volt azonban a hallgatóknak és a tanároknak egy majdani pázmányos könyvtárat látogatni. Ugyanis a Szakszervezetek Pest megyei Könyvtára, amely 1994. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt, állományát az egyetem rendelkezésére bocsátotta.

A Szent István Egyetem Könyvtárainak Közös Katalógusa

A Szent István Egyetem Könyvtárainak Közös Katalógusa

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár nyilvános tudományos szakkönyvtár, amely az Egyetem Gödöllőn működő karainak hallgatóit, oktatóit, kutatóit és a gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja el szakirodalmi információval. A Könyvtár az Egyetem főépületének keleti szárnyában található, amely 1950-ig a premontrei rend gimnáziumaként és internátusaként működött. Az egykori internátusi ebédlő helyén található tágas olvasótermet ma is impozánssá teszi boltíves tagolása, valamint Dudits Andor II. István fogadja az első premontreieket című, teljes falat betöltő freskója.

Apáczai Csere János

Apáczai Csere János

2000-től könyvtárunk a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgyűjteményi hálózatának önálló tagkönyvtára. Fő feladata az egyetem keretein belül, szakmai önállóságának megtartásával a Karon folyó oktató, képző, tudományos és művészi munka segítése az aktuális képzési és kutatási szakirányokhoz tartozó szakirodalom beszerzésével, feltárásával és az információk használókhoz való eljuttatásával.

ÁVF könyvtár

ÁVF könyvtár

Az Általános Vállalkozási Főiskolának 52.656 kötetes, internet kapcsolattal rendelkező könyvtára van, amely a szorgalmi- és vizsgaidőszakban áll a hallgatók rendelkezésére. Külső olvasók a Könyvtár szolgáltatásait október és június között vehetik igénybe. A könyvtár állománya a döntően közgazdasági szakirodalom mellett egyéb társadalomtudományi műveket és szépirodalmat is tartalmaz. A művek túlnyomó többsége magyar nyelvű.

BGF KKF lektronikus könyvtár

BGF KKF lektronikus könyvtár

Elektronikus Könyvtárunk a Főiskola életéhez szorosan kapcsolódva tartalmaz értékes dokumentumokat. Található benne cikk, szakdolgozat, tanulmány, folyóirat, tananyag. A dokumentumok analitikusan elektronikus katalóguson keresztül is visszakereshetőek. Az elektronikus könyvtár dokumentumai kizárólag saját célra felhasználhatók a forrás feltüntetésével, a megfelelő hivatkozásokkal. Minden ettől eltérő felhasználás estén a szerző engedélyét kell kérni.

BME könyvtár

BME könyvtár

A Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény értelmében a műszaki tudományok és az élettelen természettudományok témakörében nemzeti gyűjtőkörű könyvtári felada­tokat lát el, a Magyarországon kiadott minden e témakörbe tartozó könyvtári dokumentum típusból köteles példányban részesül, fejleszti, feltárja, használatra bocsátja és megőrzi a magyarországi kiadványok (könyvtári dokumentumok) tartalmi teljességű gyűjteményét, az Országos Dokumentumellátó Rendszer (Odr) tagja, adatokat szolgáltat az Odr lelőhely-nyilvántartó központnak és teljes gyűjteményéből szolgáltat az Odr-ben, segíti az országhatáron túli magyar képzési nyelvű műszaki és természettudományi egyetemek könyvtárait feladataik ellá­tásában, a Könyvtár a könyvtári informatikai és menedzsment tudományok területén tudományos kutatómunka végzésével is részt vesz e tudományok fejlesztésében, a ku­tatások gyakorlati megvalósításának kimunkálásában, az egyetemi polgárok teljes körű kiszolgálása mellett gyűjteményei és szolgáltatásai meghatározott módon (alapszolgáltatásai ingyenesen) Budapest és az ország szakembereinek rendelkezésére állnak.

Corvinus Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Corvinus Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

A Könyvtár mintegy 150 éves múltra tekint vissza. Az egyetem első jogelőd intézménye, a Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézet 1853-ban nyitotta meg kapuit. Az iskolalapító Entz Ferenc magánkönyvtárát a kertészeti szakoktatás szolgálatába állította. 1894-től működik a Könyvtár felsőfokú kertészeti szakoktatási intézmény könyvtáraként. 1986-tól Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem könyvtáraként, hálózati, központi, országos gyűjtőkörű szakkönyvtári feladatokat lát el. Az Egyetem- és szaktörténeti külön gyűjteményéből, valamint az Egyetem régi iratanyagából 1993-ban Szaklevéltár létesült. 2000-től a Szent István Egyetem Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltáraként működött. 2003. szeptemberétől a Budai Campus kivált a Szent István Egyetemből és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemhez kapcsolódott. Egy évvel később az Egyetem neve a Budapesti Corvinus Egyetemre változott. 2005-től a Könyvtár felvette Entz Ferenc nevét.

Corvinus Könyvtári Hálózat

Corvinus Könyvtári Hálózat

A Budapesti Corvinus Egyetem szakirodalmi és tartalomszolgáltatási igényeinek kielégítését a felsőoktatási könyvtárak körében több tekintetben egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező tudományos szakkönyvtári hálózat biztosítja. A hálózatot koordináló központi könyvtár nyilvános, általános gyűjtőkörű egyetemi könyvtár, a közgazdasági, üzleti tudományok legnagyobb hazai tudományos szakkönyvtára. A gazdaság - és társadalomtudományok területén folytatott magyar és idegen nyelvű (francia, német, angol) alap-, mesterképzés, és a doktori programok információs és szakirodalmi igényeit látja el. A Központi Könyvtárban található az Európai Dokumentációs Központ, valamint a felnőtt- és szakképzéshez szükséges hagyományos és elektronikus tartalom.

Hirdetés
Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára 1918-ban nyílt meg a közönség számára 10 000 kötettel. Az intézmény 1932-ben a központi épület befejezése után költözhetett végleges otthonába, az egyetem külön könyvtári célra tervezett részébe, melyet 2 millió kötet és több száz olvasó befogadására terveztek. A szépen fejlődő gyűjtemény 1932-ben megközelítette a 100 000 kötetet. Nagyobb mérvű gyarapodás 1935 után következett; a második világháború utolsó évében négyszeresére nőtt a debreceni Egyetemi Könyvtár könyv- és folyóirat állománya. Az intézmény történetében döntő jelentőségű esemény volt, amikor megkapta a kötelespéldány-gyűjtés jogát és feladatát (1952), majd 1997-ben a könyvtári törvény megerősítette nemzeti könyvtári jellegét. Magyarország második könyvtáraként részesedik a hazánkban megjelent könyvek és periodikumok mellett a zenei nyomtatott, hangzó dokumentumok, Cd-Rom-ok, apró nyomtatványok köteles példányából. A központi épületben lévő terek szűkössége miatt 1987-ben könyvtári célra átalakították a volt Egyetemi Templomot. A felújított épületbe került a Hírlap,-és Folyóirattár, a Zeneműtár, valamint a kézirattári külön gyűjtemény.

DRHE

DRHE

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem - több más intézménnyel együtt - a Nagytemplom mögötti ősi Kollégiumban működik, abban a Kollégiumban, ahol 1538 óta folyik oktatás valamilyen formában, s ehhez kapcsolódóan természetesen könyvtár is működik már a kezdetektől. A Kollégium könyvtárának (ma Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár) történetéről honlapjukon található bővebb leírás. Az évszázadok során többször változott az oktatás rendszere, szervezeti felépítése. Az egyik jelentős változás a XX. század elején következett be, amikor a Tiszántúli Egyházkerület a Debrecenben létesítendő állami egyetem felállításához felajánlotta a Kollégiumban működő egyetemi karait, így a teológiai kart is.

Dunaújvárosi Főiskola könyvtára

Dunaújvárosi Főiskola könyvtára

A Dunaújvárosi Főiskola önállóvá válása óta (2000) meghétszereződött, a rendszerszerválás óta megtízszereződött a hallgatói létszám. Új szakok, szakirányok indultak, a Főiskola jelentős szerepet vállalt az Fsz képzésben. Átalakult a képzés szerkezete (kétciklusú képzés), új hallgatói rétegek jelentek meg (ukrán, kínai diákok), s elindult az angol nyelvű képzés. Mindezen folyamatok közben megfogalmazódott az igény mind a tudományos kutatómunkát, mind a megnövekedett hallgatói létszámot is kiszolgáló, korszerű könyvtári háttér iránt.

ELTE Egyetemi Könyvtár

ELTE Egyetemi Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtárat, a nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként, 1561-ben Oláh Miklós, esztergomi érsek alapította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben vált, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a nagyszombati egyetemet. 1773-ban Mária Terézia feloszlatta a jezsuita rendet, a könyvtár állami intézménnyé vált. A Magyar Királyi Egyetem a könyvtárral együtt 1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre költözött. 1876-ban készült el az ország első nyilvános könyvtáraként a Ferenciek terén álló új könyvtárépület, melyben a könyvtár azóta is működik. Az épület Skalnitzky Antal tervei alapján eklektikus stílusban készült. A több mint 200 négyzetméteres alapterületű olvasóterem üvegtetőn keresztül kapja a természetes fényt, a falain és mennyezetén a Lotz Károly által festett nőalakok a tudományokat és a művészeteket szimbolizálják. Az Egyetemi Könyvtár gyűjteménye nagyszámú régiséget, ritkaságot őriz. Legféltettebb kincseink között 183 kódexet, köztük 14 Corvinát és mintegy 1150 ősnyomtatványt tartunk számon. Európai viszonylatban is jelentősnek mondható a kéziratos állományunk, és a 16-18. században nyomtatott könyveket tartalmazó gyűjteményünk. Gyűjteményünk 7200 antikvát, 11000 barokk- és 45000 18. századi kötetet foglal magába.

ELTE Pedagógia Pszichológia

ELTE Pedagógia Pszichológia

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar könyvtára jogutódja az Elte Tanárképző Főiskola Könyvtárának, amelyet 1975-ben alapítottak a Karral egyidejűleg.Fő feladata volt, hogy kiszolgálja az oktatók és a hallgatók szakirodalmi, információs igényeit. A karon egységes könyvtári rendszer működött, központi szerzeményezéssel, feldolgozással és szolgáltatással. A központi szerzeményezés és a feldolgozás a Kazinczy utcai épület könyvtárában történt. A Központi Könyvtár tevékenysége két telephelyen folyt: a Kar központi épületében és a Kar Markó utcai épületében. A Kazinczy utcai épületben lévő gyűjtemény elsősorban a humán diszciplínák releváns dokumentumait, a Markó utcai szolgáltató hely pedig többnyire a természettudományi és készségtárgyak, valamint az általánosan képző tárgyak oktatásához szükséges dokumentumokat gyűjtötte és szolgáltatta. A Karon működő egységes könyvtári rendszer részét képezték a tanszéki könyvtárak is.A Kari Központi Könyvtár 1997 nyarán költözött be az új, korszerűen kialakított helyiségekbe. 1992-óta integrált könyvtári rendszerben dolgozza fel a beérkezett dokumentumokat. A főiskolán bekövetkezett szervezeti átalakulások eredményeképpen a Markó utcai oktatási egység beolvadt a Kazinczy utcai Kar égisze alá, így a két könyvtár is egyesült.

Eötvös József Fősikolai Könyvtár Baja

Eötvös József Fősikolai Könyvtár Baja

Az Eötvös József Főiskola Könyv- és Médiatára - mint a főiskola központi könyvtára és nyilvános könyvtár - szolgáltatásai fejlesztésének célja, a főiskolán folyó képzések és kutatások szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és felhasználóinak minőségi kiszolgálása. Ennek érdekében törekszik a főiskolán oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát egyedülálló gyűjteménnyé rendezni, feltárni és rendelkezésre bocsátani a főiskola hallgatói, oktatói, a műszaki és közgazdász szakemberek, a pedagógusok és az érdeklődők számára. A főiskolai Könyvtár és Médiatár a főiskola oktató, nevelő, tudományos valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő szervezeti egység, amely a főiskola szakirodalmi információs központjaként működik és bárki számára, bárhonnan biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz.

Eszterházy Károly Fősikola

Eszterházy Károly Fősikola

Az információs és tudásalapú társadalom korában az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára olyan felsőoktatási tudományos szolgáltató nyilvános könyvtárként definiálja magát, amely az adott kor legfejlettebb információtechnikai és információtechnológiai tudását és eszközeit integrálva saját tevékenységébe, magas szervezettségű tudástárával a főiskolai tudásközvetítés információs centrumaként.

Kaposvári Egyetem könyvtára

Kaposvári Egyetem könyvtára

A Kaposvári Egyetem 2000. január 1-jén alakult meg két korábbi helyi felsőoktatási intézmény, a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattudományi Kara és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola integrációjával, melyek jogelődjeik révén negyven illetve ötven éves múltra tekinthettek vissza. A két kar mellé azóta két újabb is szerveződött: a Gazdaságtudományi - egyetemi szintű képzés céljára -, valamint a Művészeti Főiskolai Kar. Az Egyetemi Könyvtár ennél is fiatalabb, 2005. január 1-jén jött létre a korábbi két intézményi könyvtár összevonásával. Az új könyvtárépület átadásra 2005 őszén, ünnepélyes avatására pedig december elején került sor az egyetemi kampuszon három oktatási miniszter, Magyar Bálint, illetve elődei, Pálinkás József és Pokorni Zoltán közreműködésével. A Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 30 olvasói számítógéppel várja látogatóit. Minthogy a Művészeti Főiskolai Kar a belvárosban maradt, ezért a korábbi könyvtár olvasótermében (210 m2) az Egyetemi Könyvtár Művészeti és kommunikációs gyűjteménye került elhelyezésre és szolgálja olvasóit. Az egyetemünk hallgatóinak száma napjainkban kb. ötezer fő, az oktatóké mintegy háromszáz. Az Ek munkatársainak létszáma 17 fő.

Tuti menü