Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
E könyvtár képes leírás - Könyvtár.tlap.hu
részletek »

E könyvtár - Könyvtár.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: konyvtar.tlap.hu » E könyvtár
Keresés
Találatok száma - 15 db
 Digitális Irodalmi Akadémia

Digitális Irodalmi Akadémia

A Digitális Irodalmi Akadémia 1998 tavaszán jött létre. Működése három pillérre épül. A legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével és népszerűsítésével. Az Akadémia fenntartásával a kulturális kormányzat, a tagok számára fizetett felhasználási díj révén, folyamatos anyagi támogatást nyújt a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához, újabb alkotások létrehozásához. Ennek következtében teljes életművekből épülhet magyar nyelvű, online elérhető digitális könyvtár. A közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás tartalmát hiteles, minőségi szövegek alkotják. A kortárs irodalom egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.

Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtára

Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtára

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtára az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázaton nyert támogatás révén valósulhatott meg a könyvtár digitalizálási koncepciójának megfelelően. A digitalizálási munkákat a pályázat révén beszerzett eszközök segítségével a könyvtár dolgozói végezték az Ikron Kft szakértőinek támogatásával, segítségével. Az interneten történő publikálás az Ikron Kft által készített Jadox és Monguz szerverprogramok alkalmazásával valósult meg. A könyvek feldolgozása/megjelenítése oldalalapú, a folyóiratoké pedig cikkalapú. Valamennyi digitalizált dokumentum szövegesen visszakereshető. Az eredeti könyv és folyóirat oldalak képformátumban is megjeleníthetőek, nyomtathatóak.

BGF külkereskedelmi kar

BGF külkereskedelmi kar

Elektronikus Könyvtárunk a Főiskola életéhez szorosan kapcsolódva tartalmaz értékes dokumentumokat. Található benne cikk, szakdolgozat, tanulmány, folyóirat, tananyag. A dokumentumok analitikusan elektronikus katalóguson keresztül is visszakereshetőek. Az elektronikus könyvtár dokumentumai kizárólag saját célra felhasználhatók a forrás feltüntetésével, a megfelelő hivatkozásokkal. Minden ettől eltérő felhasználás estén a szerző engedélyét kell kérni.

Budaörsi E Könyvtár

Budaörsi E Könyvtár

A Budaörsi Elektronikus Könyvtár létrehozójának célja az, hogy városunk több ezer éves múltját ezúton is megismertesse az érdeklődőkkel. Tervünk szerint valamennyi általunk ismert írott és képi adatot közkinccsé teszünk. A szerzői és egyéb jogok a dokumentumok szerzőit illetik, amennyiben a nevük fel van tüntetve. A b.e.k üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel egyes dokumentumok szabad terjesztésével kapcsolatban, akkor azokat törli az állományából. A b.e.k oldalain szereplő dokumentumok csupán saját célra másolhatók, nyomtathatók, terjesztési célra nem!

Digitális Klasszika irodalom adatbázisa

Digitális Klasszika irodalom adatbázisa

Honlapunk a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéke és Egyetemi Könyvtára 2002-2005 között futó közös Otka-projektjének bemutatását szolgálja, illetve az ahhoz kapcsolódó, folyamatosan bővülő digitalizálási és oktatási munkákat fogja egybe. Az oldalon a 18. és 19. századi magyar irodalom és kultúra körébe tartozó munkákat talál. A projekt munkatársai külön köszönetet mondanak a Somogyi Károly Megyei Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár vezetésének és munkatársainak. Az ő segítségük tette lehetővé a forrásszövegek digitalizálásának engedélyezésével az adatbázis létrehozását.

Heves Megyei Bródy Sándor Elektronikus Könyvtár

Heves Megyei Bródy Sándor Elektronikus Könyvtár

Célunk, hogy a Heves megyei vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumokat összegyűjtsük és szolgáltassuk látogatóink számára. A dokumentumok elektronikus formában szabadon másolhatók, terjeszthetők, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző, tulajdonos engedélyét kell kérni.

Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár

Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár

A Hek a hódmezővásárhelyi vonatkozású, oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok könyvtára. A Hek alapvető célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé, közkinccsé tegye azokat a dokumentumokat, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a városhoz és vonzáskörzetéhez; ingyenes és nyilvános szolgáltatásként minden hálózathasználónak egyforma eséllyel biztosítsa a digitális objektumokhoz való hozzáférést. A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár tehát a városról szóló dokumentumokat kívánja szolgáltatni a város lakosságának - segítve ezzel az oktatást, tájékozódást - valamint az Interneten keresztül mindazoknak, akik érdeklődnek a város iránt, kötődnek Hódmezővásárhelyhez. A Hek gyűjti és szolgáltatja, műfaji megkötés nélkül, azokat a magyar és idegen nyelvű dokumentumokat, melyek nem kereskedelmi célú, számítógépes formában történő szabad terjesztése megengedett.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Digitális Gyűjtemény

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Digitális Gyűjtemény

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Digitális Gyűjteményének alapja a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kuratóriuma pályázati támogatásával, a Megyei Könyvtár és a kassai Verejna Knižnica Jána Bocatia együttműködésével, valamint a General Document Line Iratkezelő és Ügyvitelfejlesztő Részvénytársaság szakmai munkája nyomán valósult meg. Könyvtárunk a gyűjteményében lévő, a nemzeti kulturális örökség részét képező, helytörténeti értékkel bíró, valamint a regionális igények kielégítésére is alkalmas dokumentumok digitalizált változatait kívánja elérhetővé tenni. Emellett arra törekszünk, hogy megyén belüli és nemzetközi összefogással minél több, a történeti megye kutatását támogató kiadvány digitalizált változata is hozzáférhetővé váljon a gyűjteményben. Távolabbi célunk, hogy az általunk digitalizált dokumentumok mellett tájékoztatást adjunk a megye közgyűjteményeiben létrehozott ill. létrehozandó digitalizált dokumentumokról, elektronikus forrásokról és a világ bármely pontjáról hozzáférést biztosítsunk megyetörténeti dokumentumokhoz, támogassuk közérdekű információk online elérését.

Kempelen Farkas

Kempelen Farkas

Ma már elengedhetetlen az, hogy a tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok digitális formában - az interneten keresztül - elérhetővé váljanak az érdeklődők számára, melyek felépítése könnyűvé és egyszerűvé teheti a szövegekben történő keresést, mentést, nyomtatást, ezzel segítve az aktív tanulási folyamatokat. A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárat 2005 elején hívtuk életre, és szerepe abban áll, hogy a széles körben ismert szabványokra alapozva, nyílt és könnyen felhasználható formátumokban jelenítsen meg és adjon közre különböző tudományágakat felölelő tankönyveket, és az ezekhez kapcsoló folyóiratokat, ábrákat, egyéb illusztrációkat. 'Könyveink' xml alapúak, és nyitott-, élénk fejlesztői közösséggel rendelkező DocBook szabvány szerint épülnek fel. Ezen szabvány különböző digitális tankönyv, tananyag pályázatok technikai alapját adta, és adja jelenleg is (a Tankönyvtárban történő publikáláshoz szükséges útmutatókról, segédanyagokról stb. itt találhat bővebb leírást). A dokumentumok azonosító metaadat fejléce a Dublin Core szabványt követi. A már közreadott 'szak- és tankönyvek' megjelenítése, nyomtatása Html, pdf, Word és újabban Ms eBook formátumokban is lehetséges. A digitális tartalmak hozzáférése túlnyomórészt szabad, regisztrációt nem igényel.

Hirdetés
Kun E könyv

Kun E könyv

Üdvözlöm az általam alapított elektronikus könyvtárban. Ez a könyvtár eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy felhelyezhessem rá műveim bővített, javított változatait. A Magyar Elektronikus Könyvtár hatalmas állománya, és munkatársainak túlterheltsége ugyanis nem teszi lehetővé a gyakori frissítést. Korunk rohanó tempója, a megállíthatatlan információáradat viszont elengedhetetlené teszi a felvilágosító, önfejlesztést elősegítő művek rendszeres kiegészítését, és haladéktalan nyilvánosság elé tárását. Ez a tördelt kivitel alkalmas az anyag kinyomtatására, jegyzetként való előállítására is. A Szövegszerkesztési ismeretek című könyvemben megtalálhatják, hogyan lehet házilag olcsón és jó minőségben nyomtatni a különféle printereken. Amennyiben sikerül más nyelvekre is lefordíttatni a műveimet, az egyes fordítások is felkerülnek a magyar nyelvű változat mellé. A későbbiekben szándékomban áll a könyvtáramat mások műveivel is kibővíteni. Elsősorban témába vágó könyvekkel kívánom gyarapítani az állományt, de más szakterületek színvonalas kiadványaitól sem zárkózom el. Ezen a honlapon fog működni az általam szerkesztett Ezoterikus Világ című folyóirat is. Ez az elektronikus kiadvány az ezotériában zajló eseményekről és az elért eredményekről fogja tájékoztatni az olvasókat.

Mek

Mek

Nem sokkal az Internet magyarországi megjelenése után kezdődött, az Iif 1993-as gopher-pályázatát követően. A pályázat eredményeként gyorsan felálló hazai gopher rendszerekkel és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal (Ftp, www, Listserver) folytatott kísérletekből hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nagy igény van jó minőségű, értékes információkat tartalmazó, magyar nyelvű szöveges anyagokra, s olyan megoldásokra és szervezési elvekre, melyekkel ezek gyorsan és könnyen megtalálhatók a hálózaton, mert az Interneten egyre nehezebbé válik a navigálás, ahogy az elérhető állományok száma növekszik.

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár célja az, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye a teljes magyar nyelvű katolikus egyházi, lelki irodalmat elektronikus formában. A lelkipásztori munka támogatása mellett elősegíti az egyházi kutatómunkát, könyvnyomtatást és az írott, magyar keresztény értékek bemutatását, megőrzését, terjesztését. A könyvállomány mindenki számára ingyenesen rendelkezésre áll az Internet hálózaton keresztül. Egyházi intézményeknek és személyeknek postán is elküldjük a kért anyagot.

Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának digitális könyvtára

Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának digitális könyvtára

Üdvözöljük a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának digitális könyvtárában, a KlimoTheca-ban. A gyűjtemény könyvek, folyóiratok beszkennelt oldalainak böngészését teszi lehetővé. A szolgáltatás használatával a látogató elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. A KlimoTheca szolgáltatás oktatási, tudományos és személyes célokra használható. Kereskedelmi céllal történő használat (letöltés, majd továbbszolgáltatás) csak előzetes megkeresés és a működtető hozzájárulása után lehetséges. A gyűjtemény tömeges vagy módszeres letöltése semmilyen céllal nem megengedett. Ez alól kivételt képezhetnek az internetes kereső szolgáltatások robotjai.

PTE Egyetemi Könyvtár

PTE Egyetemi Könyvtár

Elektronikus Könyvtárunkban szeretnénk megjelentetni minden olyan művet, melynek szerzője, kiadója hozzájárulását adja az internetes megjelenítéshez, ill. már nem áll szerzői jogvédelem alatt. Az adatbázisban jelenleg összesen 8149 folyóirat szerepel. Az impakt faktor adatbázis az Isi Journal Citation Reports Life Sciences és Social Sciences Cd-Rom adatainak felhasználásával készült. Az adatbázisban a folyóirat címére kattintva az online formában is elérhető elektronikus folyóiratok adatbázisában tárolt információhoz ugorhat.

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

Célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kötődésű szerzők, a megyére vonatkozó szép- és szakirodalmi művek számára esélyegyenlőséget ajánljon az interneten. Kérjük és várjuk az e körbe tartozó szerzők jelentkezését, hogy műveik ily módon is a magyar kulturális örökség részévé válhassanak, s elérhetők legyenek az egész világon!

Tuti menü